Integritetspolicy


Personuppgiftspolicy

1 Dina personuppgifter

LBC Bohsfrakt AB (”LBC”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder. Vårt mål med denna policy är beskriva hur vi samlar in, hanterar och lagrar din information. Vi vill att du känner dig trygg och att du vet att dina personuppgifter är i säkert förvar. LBC utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EU’s integritetslagstiftning GDPR.

2 Insamling av personuppgifter

2.1 Vad är en personuppgift?

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras är en personuppgift. Det avgörande är om uppgifterna, enskild eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person.

2.2 Vilka uppgifter vi samlar in och sparar är beroende på uppdrag

LBC Bohusfrakt AB samlar in personuppgifter från dig vid en förfråga/beställning, Uppgifterna vi behöver i första hand är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. Eftersom vi behöver ditt personnummer vanligtvis bara för kreditupplysning sparas den inte, undantag gäller när ni beställer flytt tjänster och har rätt till RUT-avdrag, Resterande uppgifter sparas i kundregister vid beställning och tas bort efter 7år så länge vi är tvungen att ha kvar de enlig bokföringslagen. LBC Bohusfrakt AB köper inga personuppgifter från andra företag däremot kan det förekomma att vi får uppdrag av ett företag för att utföra tjänsten du har beställt. I detta fall kontaktar vi dig och du får en faktura ifrån oss. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter, telefonnummer m.m.

3 Hantering och lagring av personuppgifter

3.1 LBC Bohusfrakt AB behandlar dina personuppgifter lagenligt

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av transportavtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. För att kunna leverera de uppdrag du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna handlas för att skapa transportdokument. Administration av ditt transportuppdrag inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar.

Vi använder dina personuppgifter bara i samband med dina uppdrag t.ex. för att svara på dina frågor eller hantera eventuella reklamationer Efter avslutat uppdrag används inte uppgifterna längre utan sparas bara för att och så länge lagen kräver detta.


3.2 Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel för redovisning.

3.3. Lagringstider

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet i vårt kundregister. I databasen sparas personuppgifter enligt punkt 2.2. samt orderhistoriken. Så snart uppdraget är slutfört och inga mer förpliktelser kvarstår, tar vi bort dina uppgifter på din begäran. I fall LBC Bohusfrakt har utställt en faktura till dig är vi tvungen att spara fakturan med dina personuppgifter i 7år.

4 Utlämning av personuppgifter

4.1. Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. De flesta system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.
För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av leverantörer och avtalspartners (ex. vis. transportörer med chaufförer). Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer under transportuppdraget.

5. Dina rättigheter

5.1 Samtycke

I samband med beställning upplyser vi våra kunder om vilka personuppgifter vi behöver spara och hur länge, vid denna tidpunkt samtycker du vår hantering av dina personuppgifter när du slutför beställningen.


5.2 Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Du skriver och begär ett registerutdrag från oss. Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka e-postmeddelande. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag”. Tjänsten är kostnadsfri en gång om året, för ytterligare upplysningar samma år tar vi ut en förvaltningsavgift på 50 SEK.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen

5.3 Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Eftersom vi inte sparar irrelevanta personuppgifter är det svårt att radera dina uppgifter men vi kan till exempel ta bort din mail-adress tidigare än efter 7år.

Vad är cookies, och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som nätsidan du besöker ber om att få lagra i din dator. De används på de flesta nätsidor för att ge besökarna tillgång till olika funktioner men de används också för att kunna följa användarens användning av sidor.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen lagrar en fil under längre tid i din dator och  används för exempelvis funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren sist besökte sidan. Den andra typen, sessioncookies, lagras inte likt den förstnämnda utan försvinner när du stänger ner webbläsaren. Sessioncookies lagras i datorns minne för att exempelvis hålla reda på vilket språk du valt tidigare.


Bohusfrakt använder två typer av cookies:

Sessioncookies

Sessioncookies är aktivt så länge webbläsaren är öppen. Om du öppnar en ny webbläsare, skapas en ny sessioncookie.

Cookies från 3:e part

Bohusfrakt lagrar också information via Google Analytics. Även om du inte accepterar cookies kan du ändå använda Bohusfrakt webbplats fullt ut.


Ta bort cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare.

Logistik och transporttjänster i Västsverige

Sök följesedel ›

Kundnummer:

Fakturanummer: