sand 1
Sand 2
Infiltrationsgrus prod

Natursanden från Bohusfrakt Grus & Kross finns i flera olika sorteringar och med olika egenskaper.

OBS! Utseendet på produkterna kan variera stort eftersom det är naturmaterial.

 

Mursand / Sandlådesand - storlek: 0 - 4 mm

Den finsorterade natursanden passar utmärkt till murningsarbeten och putsning, samt till sandlådesand då den lätt blandar sig med vatten.

 

Golfsand / Leksand - storlek: 1 - 5 mm

Denna sortering är aningen grövre än mursanden och packar sig inte, vilket gör den idealisk till golfbanor, dressa gräsmattor och lekplatser.

 

Gjutsand - storlek: 0 - 10 mm

Passar utmärkt som grundmaterial vid gjutningsarbeten.

 

Paddocksand - storlek: 0 - 14 mm

Passar som ridunderlag i paddockar.

 

Infiltrationsdränering - storlek: 1 - 14 mm

Dräneringsgrus som passar till infiltrationsbäddar, avloppsanläggningar, dräneringar, m.m.